Bergen Toen en Nu

Drumband de Kloppers

Geschiedenis van DRUMBAND DE KLOPPERS           Fotoalbum Drumband de Kloppers

In de jaren 50 had Fanfare Les Montagnards uit Bergen al een tamboersektie, met enkele snare- en tenortrommen in de gelederen.
In de 60er jaren werd een meisjesdrumband opgericht, als onderdeel van de fanfare. De meisjes kregen blauwe uniformen, witte rokken en dito laarzen, en blauwe petten met bovenop een witte pluim. De (gilde)trommen waren blauw geschilderd en pasten als zodanig prima bij de pakjes. En zo waren de tamboers ware blikvangers van het Bergense muziekgezelschap.

Bekende tambour-maître uit die tijd was de heer Gerrit Linders uit Bergen en hij bracht de dames de trommeltechnieken en de marsen bij, zoals de Modelmars en de Schotse Mars.De heer Linders werd enkele jaren later opgevolgd door de heer Harrie Koster, die eerder al tambour-maître van de drumband in Afferden was.In die tijd waren muziekgezelschappen regelmatig op straat te zien wat veel bekijks trok. Dat gold ook voor de Bergense drumband en fanfare. Een 50-jarig Huwelijk in het dorp was al gauw een goede reden om een serenade te brengen. Of de opening van een nieuwe winkel, daar hoorde muziek bij! En niet te vergeten de opening van het nieuwe gemeentehuis in 1969 (samen met alle muziekgezelschappen van de gemeente Bergen.) Jaarlijks terugkerend was de intocht van Sinterklaas aan de Maas, en niet te vergeten de Carnavalsoptocht! Ook op de Pronkzitting en Prinsenreceptie was de drumband een graag geziene gast. En zo waren er meer optredens.
De repetities vonden plaats in het jeugdhuis van Nieuw Bergen, welke later tot Centrum De Vennen zou worden omgedoopt.Op vrijdag 19 oktober 1973 is het tamboerkorps echter, op verzoek van de fanfare als zelfstandige vereniging verder gegaan en heeft het een eigen bestuur gekregen.
Onder leiding van Harrie Koster werd een prijsvraag en kleurwedstrijd georganiseerd en op 24 november 1973, tegelijk met de opening van de winkels op het nieuwe Raadhuisplein, werd de naam van de nieuwe vereniging bekend gemaakt: Drumband “De Kloppers”!
Een geslaagde ledenwerving had inmiddels veel nieuwe leerlingen opgeleverd met zowel meisjes als jongens. Tevens werd een goede drumbandinstructeur gezocht. Uiteindelijk bleek die in de persoon van de heer Koos Visser uit Nieuw Bergen gevonden te zijn. Hij bracht de tamboers niet alleen de fijne trommeltechnieken bij, maar ook de fijne kneepjes op gebied van exercitie en marcheren, counteren en kruisen. En zo ontstond er een heuse straatshow. Tevens nam Koos de taak van tambour-maître van Harrie Koster over. 
De ambitie werd uitgesproken om met de drumband binnen niet al te lange tijd op concours te gaan. In augustus 1974 bezochten de leden van de vereniging alvast het bondsconcours in Ool-Herten om de sfeer te proeven.
Inmiddels waren de blauwe gildetrommen ingeruild voor de witte, moderne trommen van het merk Wiley. Met dank aan de gulle giften van Hen & Nel Tissen uit Nieuw Bergen, jarenlang beschermheer/vrouw van de vereniging. Hun steun was in die jaren voor de vereniging van enorm belang. De drumband-leden mochten de trommels, die in de woning van Hen en Nel opgestapeld stonden, in ontvangst nemen, waarna het korps met de nieuwe trommels door de straten marcheerde.

Tevens werd i.s.m. cv. De Erdmennekes een grote Luizenmarkt georganiseerd. Veel oude, soms antieke spullen werden bij de mensen opgehaald, en bij de fam. Jansbeken in Oud-Bergen opgeslagen. In de grote tent op het Raadhuisplein vond de verkoop van de oude spullen plaats, alsmede een grote veiling (met veilingmeester dhr. Leo Koppes.) Op die dag speelde ook het Nederlands Elftal op het WK in Duitsland, maar gelukkig was er een tv beschikbaar....
Ook gingen de jongens en meisjes van de drumband met emmertjes langs de deuren i.v.m. een donateursactie, want er was dringend behoefte aan nieuwe uniformen.
Beide acties waren een groot succes, want in 1975 werden de jongens en meisje in compleet nieuwe uniformen gehesen. Kenmerkend waren de rood en blauwe capes, de witte truien, de jongens droegen grijze broeken, de meisjes grijze rokken met witte laarzen. Burgemeester L. Huijben plaatste op ceremoniële wijze de rode pluimen op de mutsen.

Op 29 juni 1975 was het zover: de drumband zou op concours gaan, en wel in Meerlo. Wekenlang was er in het jeugdhuis o.l.v. Koos Visser flink gerepeteerd. Op het terrein van de Boerenbond was tevens hard geoefend om het marcherend gedeelte van het concours goed onder de knie te krijgen.
De tamboers zouden in de derde divisie uitkomen en vertolkt werd een stilstaand nummer (Verwisselmarsen no.1) en een marcherend nummer ( The Little Scott). Iedereen was zeer tevreden met het optreden, maar toen de jury-uitslag werd bekend gemaakt, barstte de euforie los................
Met een puntentotaal van 1955 werd een fantastische eerste prijs met promotie naar de tweede divisie behaald. Dit was een geweldig resultaat, dat flink gevierd zou worden. Een receptie zou nog volgen.
Een paar maanden later gingen De Kloppers weer op concours, ditmaal in Brunssum. Het resultaat in Meerlo bleek geen toevalstreffer te zijn geweest: er werd weer een eerste prijs met promotie (en zelfs nog een puntje meer) behaald. Met deze successen mochten De Kloppers zelfs naar de Limburgse Kampioenschappen, op 29 november 1975 in Sporthal De Wetteling te Venray. Ook daar werd een goede prestatie neergezet.

In die jaren werd ook veel zorg besteed aan de deelname aan de optocht. Mede dankzij de dames T. Aben en M. Jaspers werden leuke pakjes gemaakt om mee te doen voor de prijzen. Overigens, sinds ca. 1975 deden De Kloppers ook ieder jaar met veel succes mee met de grote optocht van Goch, een belevenis op zich.

 

In 1976 werd aan de drumband een majorettenkorps toegevoegd. Een groot aantal meisjes had zich aangemeld om zich het twirlen eigen te maken. En er werden rood/witte pakjes voor de meisjes aangeschaft, vergezeld met rode hoeden. Het majorettenkorps zou decennialang grote successen behalen, zoals Limburgse en Nederlandse Kampioenschapstitels, met name bij de solisten.

Onder leiding van instructeur en tamboer-maître Koos Visser stonden de jaren 1977 t/m 1980 vooral in het teken van concoursen, waarbij enorm veel geoefend moest worden. Met weer grote successen tot gevolg. In 1977 was de drumband op het concours te Montfort, uitkomend in de tweede divisie, reeds gepromoveerd naar de eerste divisie, maar besloten werd om het jaar daarop in 1978, op het Nationaal Drumbandconcours in Hoogwoud (N-Holland) nogmaals in de tweede divisie uit te komen, met een geweldige eerste prijs met promotie als resultaat. Uiteindelijk bereikte de drumband haar absolute hoogtepunt in 1979, weer in Hoogwoud, met het behalen van een eerste prijs met promotie én lof naar de eredivisie. Vier achtereenvolgende promoties, ongekend....

Als drumband, uitkomend in de eredivisie, namen De Kloppers deel aan de concoursen resp. te Hoogwoud (1980) en Baexem (1982). Hoewel er verdienstelijk werd gepresteerd, viel het niet mee om binnen de termijn van enkele jaren het oude muzikale niveau te evenaren, nadat een aantal ervaren leden de vereniging inmiddels hadden verlaten. Vandaar dat de drumband na 1982 voorlopig niet meer op concours zou gaan.

In 1983 werd op het Raadhuisplein het 10-jarig bestaan gevierd met een drumband- en een majorettenfestival. Inmiddels waren de oude uniformen ingewisseld voor nieuwe: rode jassen, zwarte broeken en zwarte petten. Leden Nico Buddiger en Marcel Franssen kregen voor hun 10- jarig lidmaatschap een herdenkingstegeltje.

Rond 1985 leek het alsof de glorietijd van de drumband voorbij was, en ook de cohesie binnen de vereniging liet destijds wat te wensen over. In 1985 werd door het bestuur een nieuwe instructeur aangetrokken, in de persoon van Harry van Bakel, afkomstig uit Sint Hubert.
De wereld van tamboerkorpsen in Nederland begon in die jaren ook wat te veranderen. Veel tamboerkorpsen gingen zich slagwerkgroepen noemen. Ook de drumband ging zich geleidelijk aan wat meer toeleggen op slagwerkmuziek, waarbij ook gebruik werd gemaakt van allerlei percussie instrumenten, zoals conga's, bongo's, concerttoms, kleine percussie-instrumenten en drumstel.
Na enkele jaren werden overigens weer nieuwe successen geboekt. Zowel bij de slagwerkgroep als bij de solisten. Genoemd mogen hierbij worden o.a. Albert Mombarg, Ben Konings en Marcel Kersten, die zelfs op nationaal niveau veel succes hadden (nationaal kampioen!).De slagwerkgroep heeft in 2000 aan het grote Millenniumconcert deelgenomen welke in Den Asseldonk plaatsvond. Een fantastisch evenement.

De volgende jaren bleef de vereniging echter nog steeds present bij evenementen als de intocht van Sinterklaas, Koninginnedag en de carnavalsoptochten te Bergen en Goch.
Voor het optreden op de jaarlijkse Carnavalszitting werd er onder leiding van Harry van Bakel meestal iets ludieks bedacht en ingestudeerd. Spelen op grote grote regentonnen, of spelen op pannen op het hoofd, zelfs een grote sambaband werd opgetrommeld om samen de zaal op stelten te krijgen.In 2008 werd in Den Asseldonk t.g.v. Het 35-jarig bestaan van de vereniging een groot slagwerk- en majorettenfestival gehouden. Dit mocht beslist een geslaagd evenement genoemd worden.

Tot slot zijn nog twee evenementen zeker het vermelden waard. De samenwerking met Fanfare Les Montagnards, resp. op de Proms (2011) en de Floriade in 2012. De cirkel leek weer rond te zijn....

Helaas bleek eind 2012 de animo binnen de slagwerkgroep zodanig verminderd, dat het bestuur zich genoodzaakt voelde om de drumband als zodanig op te heffen. Optreden was er al niet of nauwelijks meer bij. De optocht in Goch moest al enkele keren worden afgezegd, omdat er niet genoeg spelende leden meer waren. Uiteindelijk werd het instrumentarium van de vereniging verkocht. Gebleken was dat de interesses van de jeugd waren veranderd. Heel jammer....

De twirlsters van de vereniging hebben gelukkig een doorstart kunnen maken en zijn onder de naam “Elegance” nog steeds actief. Wellicht valt over de majoretten binnenkort ook meer te lezen op deze website.

Tot slot wil ik graag enkele mensen noemen, die veel voor de vereniging hebben betekend. Allereerst Harrie Koster, die de drumband naar zelfstandigheid loodste. Koos Visser, die het niveau van de tamboers binnen een relatief korte periode (4 jaar) naar het hoge eredivisie niveau bracht. En verder bestuursleden/voorzitters als Nol Roelofs, Jan Jetten, Truus Aben, Mientje Jaspers, Gerrit en Mientje Jacobs en Albert Mombarg in het bijzonder, zonder wiens enorme betrokkenheid en inzet deze vereniging niet had kunnen functioneren.

Artikel geschreven door Marcel Franssen (lid 1972 t/m1985/2001 t/m 2012)

0879240

Zoeken