Bergen Toen en Nu

 
008NB Schutterij 09.jpg

Schutterij Sint Petrus in de jaren dertig met uitgestalde prijzen. Voor zover penningmeester Hendrik Weijs weet zijn die in de oortog ergens twee meter diep onder de huidige rijksweg begraven om ze uit handen van de Duitsers te houden. „Ga daar nu rnaar eens graven", verklaart Weijs de teloorgang van de prijzenschat.

In 1932 vierde de schutterij St.Petrus uit Bergen met de nodige luister haar zilveren bestaansfeest. Voor het gemeentehuis werd een foto gemaakt van het bestuur en de leden van de jubilerende vereniging met de gasten.
Op de eerste rij staan van links naar rechts de heren K. Mulders (met trom), F. Geenen, J. Rijniers, Th. Janssen, M. van Rommel, W. Geurtjens (schutterskoning), E. Otten (burgemeester). W. Derks (gemeentesecretaris), W. van Treeck, 0. Nikkessen en P. Niesten.

008NB Schutterij 01 40 jaar

Schutterij St. Petrus 40 jaar bestaan in 1942

V, l,n,r,: Lei Hendrikse (Len van de Halve Moan), Nelly Weyers, Schutterskoning Piet Thissen, Mien en Nelly Keiren


08NB Schutterij

Schutterij St.Petrus 1952 tijdens 50 jarig bestaan

Rij 1 vooraan: Toon Teeuwen (in invalidewagentje), Gradje Welbers, Tinus Weijers, Lei Hendrikze (tambourmaïtre), Grad Schoofs (met geweer), Piet Tissen
Rij midden: Frans Derks (grote trom), Piet van Rhee, Toon Keiren, Alfons Mulders, Theo Kuipers (schutterskoning), Theo Keiren, Jan van Rhee, Piet Rutten, Karel Mulders (kleine trom), Chris Thissen (met sabel)
Rij  boven: Jacob Diebels, Jacob Gooren, Jan Mulders, Jaap Rutten, Chris Weijers

08NB Schutterij 2

Een feestelijk plaatje van Schutterij St. Petrus. 

V,l,n,r, Chris Thissen, Coby Wolters, Coby Weijenberg, Hendrik Weijs als schutterskoning, ?, Annie Martens en Lei van de Halve Moan, alias Lei Hendrikse als tambourmaitre.
Lei werd geboren te Well-Halve Maan op 7 februari 1892. Hij overleed op 10 augustus 1987 te Bergen. Hij was 50 jaar tambourmaitre. Eerst bij St. Petrus in Bergen en later bij het St. Antoniusgilde in Aijen. Hij werd meerdere keren schutterskoning en heeft meer dan 60 jachtaktes gehad. 

Een groot man in kleine zaken en niet in het minst in de varkenshandel. Zijn inzet voor anderen deed zijn naam regelmatig in de krant verschijnen. Hij was drager van de Orde van Oranje Nassau. Zijn echtgenote was Johanna Rijnders. Bekend als Än van de Halve Moan". Eerder was hij weduwnaar van elisabeth Nijssen.

Optocht in Weeze

Optocht in Weeze1950
Van links naar rechts: Karel Mulders. Jo Thissen. Jan Willems. Piet v. Rhee. Hen Vullings. met vaandel Herman Derks. Andries Weijs. Johannes Tissen. onbekend en Chris Tissen
Middelste rij: Toon Jansen, Gerrit PoeIs Gradje Welbers. schutterskoning is Karel v. Riswick. Jan Mulders. Jacob Diebels en Gert Maas 
Onderste rij: Pierre Tissen. Rien Maas, Harrie Rutten. Jop Ponjee en Wim Poels

=============================

Foto?

Dubbel feest bij Schutterij Bergen 80-jarig jubileum en Opening schietterrein

De Bergense schutterij St. Petrus viert komend weekeinde dubbel feest. Zondagmiddag wordt het nieuwe schietterrein officieel door burgemeester Meijer van Bergen geopend. Daaraan koppelt de schutterij de viering vast van het 80-jarig bestaan, die vanwege de eerdere problemen rond het schietterrein twee jaar is uitgesteld. Het schietterrein langs de weg naar Oud-Bergen is overigens begin april al met een concours van de geweerschutters uit de kring Gennep officieus in gebruik genomen. Burgemeester Meijer verricht zondag de officiele openingshandeling door om 13.30 uur het eerste schot to lossen op een van de acht nieuwe schietbomen, die vervolgens onder vuur worden genomen door talrijke Bergenaren. Aan het onderlinge concours dat St.-Petrus op touw heeft gezet, neemt vanaf 14.00 our een groot aantal viertallen van sport- en buurtverenigingen alsmede van groepen particulieren deel. Jubileum Aan de vooravond van de opening van het terrein houdt de schutterij een receptie in clublokaal Tissen te Nieuw-Bergen. Deze receptie van 19.00 tot 20.30 uur wordt mede gehouden vanwege het 80-jarig bestaan. Van de viering daarvan kwam twee jaar geleden niets terecht door het `geharrewar' over het voormalige schietterrein aan de Rijksweg. Een verplaatsing van de schietbomen naar een plaats zo'n honderd meter van de oude plek leverde de Bergense schutters niets dan ellende op doordat voor de nieuwe plek geen hinderwetvergunning werd verleend. Tot bij de Raad van State toe werd er een uiteindelij k tevergeefse strijd geleverd. Vervolgens moest jarenlang naar een nieuw schietterrein worden uitgekeken. De verrichtingen van de Bergense schutters, die enige jaren elders hun toevlucht moesten zoeken, hebben nauwelijks onder al die ellende geleden. De leden van St. Petrus hielden hun faam van gevreesde maar sportieve schutters hoog. Overigens beschikten de schutters al bij het 40-j arig bestaan over een vrachtwagen vol trofees, bekers, lauwerkransen en ander eremetaal. Die verzameling prijzen ging op het einde van de oorlog echter verloren. Inmiddels kan St. Petrus opnieuw op een goed gevulde prijzenkast bogen.

Bergense Schutterij viert haar 90-jarig jubileum

Wel nieuwe uniformen, maar geen nieuwe leden. De leden van schutterij Sint Petrus in Bergen staan er zondag tijdens de jubileumreceptie piekfijn op. Gisteren kwam het verlossende telefoontje dat de nieuwe uniformen gereed zijn en dus kunnen de schutters daarmee pronken bij de viering van het 90-jarig be-staan. Nog blijer zou het bestuur zijn met de aanwas van nieuwe, maar vooral jonge leden. „We lopen niet terug in ledental, maar voor-uit gaat het ook niet", zegt voorzitter Gerrit Maas. Van de 24 actieve leden zijn er maar drie Jong te noemen. Het gros zit al tientallen jaren bij de vereniging en langzaam maar zeker mag gevreesd worden voor het voortbestaan. Volgens penningmeester Hendrik Weijs is dat ook niet zo verwonderlijk. „Tegenwoordig willen de mensen niet meer van een uur 's middags tot vroeg in de avond of zoals vroeger vaak gebeurde tot in de nachtelijke uren op pad", weet hij. Het aantal keren dat er in het weekeinde wat te doen is voor de schutters, wordt dan ook beperkt tot vijf grote evenementen en tien tot vijftien onderlinge wedstrijden. Het grootste gevaar voor het voortbestaan echter schuilt volgens voorzitter Maas in de milieumaatregele Als de overheid het schieten met de huidige kogels gaat verbieden in verband met milieuvervuiling, is het zijns inziens zo afgelopen, Hoewel Sint Petrus 90 ,jaar bestaat, vermeldt het oude vaandel dat de vereniging in 1907 is opgericht. Een verklaring hiervoor hebben de huidige bestuursleden niet. „De vereniging is in 1902 opgericht door Kantonniers Hannes (Hendriks), de eerste voorzitter Gerrit Ties (fans), Grote Hendrik (Theunessen), Tinus, Pet en Chrit Kelders en Klute Grad en Klute Pet (Hendriks), Zo hebben we het altijd gehoord en begrepen van onder anderen Kantonniers Hannes", zegt Maas. Sint Petrus was in 1902 een nieuwe vereniging. Bergen en Ayen hebben twee, drie eeuwen geleden het Sint Petrus en Sint Antoniusgilde gekend. Ayen gaf in 1902 de eerste aanzet voor de ‘heropleving door het Schuttersgilde Sint Agatha op te richten. In Bergen wilden genoemde op-richters niet achterblijven. De vereniging sloot zich aanvankelijk aan bij de kring Venray en is nu lid van de kring Gennep. De geweerschutters beoefenen het Brabantse wipschieten en "s winters het buksschieten. Schutterij Sint Petrus heeft in de loop der tijden illustere figuren gekend als Kantonniers Hannes (die in 1967 het 65-jarig bestaan nog meemaakte), Len van de Halve Maon (Hendriks) en Gradje Welbers, de zuinige oud-penning-meester. Tijdens hett jaarlijkse hoogtepunt van de vereniging, het koningschieten, is slechts een keer een keizer gekroond; Toon Janssen oftewel Maan ziene Toon. Viering De viering van het 90-jarig bestaan wordt zondag ingezet met een receptie om 11.00 uur in zaal Tissen. Zondag 7 juni zal op het terrein , aan de Oude Kerkstraat vanaf 15.30 uur geschoten worden om het koningschap. Op 14 juni, organiseert Bergen een bekerconcours voor de kring Gennep (aanvang 13.00 uur) en op 21 juni zelfde tijd kurmen inwoners .van Bergen, al dan niet in bedrijfs- of verenigingsverband, meeschieten.

                                                                                                                                                                                                                                               

 Vergissing jaartal

Op het eerste vaandel van St.-Petrus prijkte 1907, op het huidige staat het echte geboortejaar 1902. foto's archief St.Petrus Bergen zilveren jubileum vijf jaar was uitgesteld. Enkele jaren heeft de schutterij dus achter een verkeerd gedateerd vaandel aangelopen. Later is dat wel rechtgezet, maar de statiefoto's van destijds blijven verwarrend. Burgemeester Dick Klaverdijk kan gerust zijn. Tijdens de receptie sprak hij de vrees uit dat Sint Petrus over vijf jaar al zijn eeuwfeest zal vieren. De schutterij zal echt wachten tot het jaar 2002. Maar dan verwachten de schutters wel dat de gemeente de beurs opentrekt om een groot feest mogelijk te maken! Jaartal Drie weken geleden las ik in deze krant het verhaal van de negentig jaar bestaande schutterij Sint Petrus in Bergen. Opgericht in 1902 maar met een vaandel, waarop het jaartal 1907 prijkte. Mijn collega zette er al meteen een vraagteken bij, maar niemand kon hem vertellen hoe dat nu precies zat. Jaap Rutten van de Bergerheide wel en tipte de vereniging na het lezen van het kranteverhaal. Dus vertel ik het nu maar door om te voorkomen dat mensen als burgemeester Dick Klaverdijk gaan denken dat er gesjoemeld wordt door de schutters. Welnu, schutterij Sint Petrus is echt in 1902 opgericht, zegt Jaap. In 1927 echter was er geen geld om het zilveren bestaan te vieren. Vijf jaar later was dat geld er wel. Besloten werd om de verlate viering onder meer luister bij te zetten door een eigen vaandel te laten maken. Moeder Michels nam het werk op zich. Rekenen kon mevrouw Michels wel en dus telde ze in 1932 precies 25 jaar terug en Imam op 1907 uit. Dat jaartal zette ze op het vaandel, er niet bij stilstaand dat het zilveren jubileum vijf jaar was uitgesteld. Enkele jaren heeft de schutterij dus achter een verkeerd gedateerd vaandel aangelopen. Later is dat wel rechtgezet, maar de statiefoto's van destijds blijven verwarrend. Burgemeester Dick Klaverdijk kan gerust zijn. Tijdens de receptie sprak hij de vrees uit dat Sint Petrus over vijf jaar al zijn eeuwfeest zal vieren. De schutterij zal echt wachten tot het jaar 2002. Maar dan verwachten de schutters wel dat de gemeente de beurs opentrekt om een groot feest mogelijk to maken!

0879286

Zoeken